Documental: dron i càmares subaquàtiques

Una de les nostres peces orquestrals, By the Sea, és la banda sonora del vídeo de New Flight Generation, que ha gravat amb dron y càmares subaquàtiques per a l’empresa de busseig Celacanto, a Altea (Alicante).