Codis de so

Sons ambient de freqüències canalitzades per a l’autosanació i la connexió interna. Aquesta eina ens ajuda a evol·lucionar i impulsar el nostre despertar. Es divideixen en tres parts: neteja, activació i connexió.

Sons per la neteja de paràsits energètics

Sons per l’equilibri del masculí/femení

Sons per la neteja de bucles mentals

Sons per l’apertura del cor

Sons per connectar amb la voluntat divina

Activant la intuïció

Llavor estel·lar d’Arcturus

Llavor estel·lar d’Andròmeda

Alliberar resistències

Sons per activar la 6ª capa d’ADN

Llavor estel·lar de Sirius

Llavor estel·lar de Pleyades

Lemúria

Abundància